Informacja o rozkladzie jazdy:

z telefonow stacjonarnych oraz komorkowych:
703 303 295
1,69 zl Netto za minute polaczenia (2,08 zl Brutto)

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Ogłoszenia :

 

 

1.) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu.

 


- Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf ... pobierz

 

 

 

2.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Ostrowie Wielkopolskim.

 


- Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości ... pobierz

 

 

 

 

3.) Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

 


- Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości ... pobierz

 

 

 

 

4.) Ogłoszenie – zapraszamy firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

 


- OGŁOSZENIE ... pobierz

 

 

 

 

5.) Ogłoszenie o zamówieniu - ogłoszenie sektorowe - Sukcesywne dostawy oleju napędowego :

 


- OGŁOSZENIE ... pobierz

- SIWZ ... pobierz

- Załącznik nr 1 do SIWZ ... pobierz

- Załącznik nr 3 do SIWZ ... pobierz

- Załącznik nr 4 do SIWZ ... pobierz

- Zmiana treści SIWZ ... pobierz

- Wyjaśnienie treści SIWZ.PDF ... pobierz

- Zmiana treści SIWZ 2 ... pobierz

- Wyjaśnienie treści SIWZ 2 ... pobierz

- Informacja o otwarciu ofert ... pobierz

 


- Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania ... pobierz

- Zawiadomienie o wyborze oferty ... pobierz

 

 

6.) Ogłoszenie - zapraszamy uprawnione podmioty do skłądania pisemnych ofert na przepracowanie badania :

 

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres 0d 01.01.2016 do 31.12.2016

 

- wykorzystania środków otrzymanych w 2014 r.


- OGŁOSZENIE ... pobierz

 

 

7.) Dostawa autobusu międzymiastowego, opisanego szczegółowo w SIWZ.


- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

 


- Zawiadomienie o wyborze oferty ...

 

8.) Dostawa autobusu międzymiastowego, opisanego szczegółowo w SIWZ.


- OGŁOSZENIE

- SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

 


- Zawiadomienie o wyborze oferty ...

 

9.) Dostawa autobusu międzymiastowego używanego zarejestrowanego nie wcześniej niż w 2008 roku, opisanego szczegółowo w SIWZ.


- OGŁOSZENIE

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

- INFORMACJA - o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego ...

- OFERTA - załącznik nr 5 ...

 


- Zawiadomienie o wyborze oferty ...

 


 

Schemat organizacyjny

 

Zarząd

Prezes Zarządu: Marian Torchalski, tel. 62 735 07 00

 

Główny Księgowy

Maria Golec tel. 62 735 07 02

 

Kierownicy

Kierownik Działu Organizacyjnego i Kadr : Maciej Pietrzykowski, tel. 62 735 07 09, e-mail: biuro@pks.ostrowwlkp.pl

Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich : Małgorzata Kandefer, tel. 62 735 07 27, e-mail przewozy@pks.ostrowwlkp.pl

Kierownik Działu Finansowego i Płac : Grażyna Grzegorzewska: tel. 62 735 07 35

Kierownik Działu Technicznego : Zbigniew Bruski, tel. 62 735 07 36

Kierownik Placówki Terenowej w Sycowie : Remigiusz Mielczarek, tel. 62 782 21 59

Specjalista ds Marketingu : Zbigniew Zieliński tel. 62 735 07 25. tel. kom.730942338, e-mail. marketing@pks.ostrowwlkp.pl

 

Dyżurni ruchu na dworcach autobusowych

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Dworcowa 16: tel. 62 591 88 68

63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 2: tel. 62 782 22 58

63-500 Ostrzeszów, Pl. Sienkiewicza 2a: tel. 62 730 21 80

56-500 Syców, ul. Kolejowa 1: tel. 62 785 25 41